Novinky - 2018-11-01

Ústav pro studium totalitních režimů

výběrovém řízení byl ředitelem zvolen historik Zdeněk Hazdra, který ÚSTR řídí od května

výběrovém řízení byl ředitelem zvolen historik Zdeněk Hazdra, který ÚSTR řídí od května 2014.

První předsedkyní Rady Ústavu pro studium totalitních režimů byla zvolena Naděžda Kavalírová, která též vede Konfederaci politických vězňů. Místopředsedou se stal Ivan Dejmal; po jeho úmrtí byla do Rady zvolena novinářka Petruška Šustrová, která vystřídala Kavalírovou v jejím čele v lednu 2013. Od října 2013 je předsedkyní Rady ÚSTR archivářka Emílie Benešová.

Ústav po několikaměsíční přípravné fázi začal řádně fungovat dne 1. února 2008. K činnosti ústavu byla zřízena též zvláštní podřízená instituce Archiv bezpečnostních složek, který je správním úřadem a vlastní archiválie vzniklé činností StB.

Ústav vydává časopis Paměť a dějiny; Archiv bezpečnostních složek vydává sborník Securitas Imperii.

Ústav sídlí v Praze, v ulici Siwiecova, která byla z důvodu sídla této instituce přejmenována z původního názvu Havelkova; ten nesla po komunistickém funkcionáři Václavu Havelkovi.

Latest Articles

17. Listopad - Studenti vyrazili do boje
Novinky - 2018-11-02

17. Listopad - Studenti vyrazili do boje

Přečíst článek
Mýty a realita 17. listopadu 1989: žádné drama, nebo pouliční masakr?
Tisk & Média - 2018-11-06

Mýty a realita 17. listopadu 1989: žádné...

Přečíst článek
Koncert pro budoucnost
Události - 2018-11-15

Koncert pro budoucnost

Přečíst článek
Marta Kubišová o zpívání, politice i sametové revoluci
Tisk & Média - 2018-11-29

Marta Kubišová o zpívání, politice i...

Přečíst článek

Souvenir shop

Shop online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Shop now